Home

Velkommen til Rolfsted og Omegns Transformerfond

Rolfsted og Omegns Transformerforening var et eldistributionsselskab (netselskab) til den 31. december 2015, hvor foreningen fusionerede med Energi Fyn. Foreningen udførte sine aktiviteter i henhold til netbevilling udstedt af Energistyrelsen.


Distributionsområdet udgjordes af Rolfsted og omegn. Aktiviteterne var følgende:

·          Distribuering af energi (kwh).
·          Varetagelse af eldistributionsopgaver.
·          Ejerskab, drift og vedligeholdelse af elnettet.

De økonomiske midler, der var i foreningen er i forbindelse med fusionen indskudt i den almennyttige fond: Rolfsteds og Omegns Transformerfond.

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Aktuelt

Links


 

Kontakt